Informace o projektu

Další vzdělávání učitelů v oblasti současné české literatury

Kód projektu
ROZV/109/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2002: 96/2002
Projekt chce umožnit učitelům českého jazyka a literatury na středních a základních školách aktualizovat a doplnit své literární znalosti o poznatky z oblasti současné české literatury. Nutnost prezentace nových poznatků z problematiky české literatury devadesátých let dvacátého století se nám jeví jako nutnost tím více, že se jedná o látku zařazenou podle stávajících platných učebních plánů a osnov do struktury výuky. Projekt má zlepšit orientaci učitele v tomto prostoru, nabídnout mu systematický a co možná nejkomplexnější pohled na literární život uplynulého desetiletí.