Informace o projektu

Validizace testování statické silové schopnosti flexorů ruky elektronickým pákovým dynamometrem (VATES)

Kód projektu
MUNI/A/0996/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřený na standardizaci podmínek měření statické silové schopnosti flexorů ruky, konkrétně na zjišťování optimálního místa úchopu a velikosti rozteče ramen na ručním pákovém elektronickém dynamometru jakožto klíčového faktoru určování validity testu. Obsahem naší práce budou informace o maximální statické síle flexorů ruky v závislosti na různé šířce a umístění úchopu, uzpůsobené antropometrickým rozměrům ruky a jijích segmentů. Dále diskuse naměřených dat a návrh prostředků optimalizace měření. Nedílnou součástí bude i zjištění úrovně stastické síly flexorů ruky běžné populace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info