Informace o projektu

Realizace komunikační strategie MU

Kód projektu
ROZV/7/2/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Mendelovo muzeum
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum zahraniční spolupráce

Projekt vychází z Komunikační strategie MU. Cílem strategie je stanovení společných pravidel pro komunikaci celé univerzity, vedoucí k realizaci tří strategických cílů:
1. budovat a upevňovat image MU jako kvalitní a prestižní středoevropské univerzity, a to jak v ČR, tak v zahraničí,
2. budovat a upevňovat obraz MU jako významného investora, iniciátora a realizátora velkých projektů přesahujících svým významem hranice ČR,
3. upevnit postavení univerzity jako lídra veřejného mínění.


Pro naplnění strategických komunikačních cílů byly stanoveny cílové skupiny. Vzhledem k jejich šíři byly skupiny dále rozděleny a na základě analýzy současného stavu komunikace byla navržena opatření pro dosažení strategických cílů.


Tento projekt představuje marketingové aktivity směřující k potenciálním studentům v ČR a zahraničí, akademické obci, zainteresované veřejnosti, absolventům a médiím. Vzhledem ke svému širokému zaměření je následně projekt rozdělen na čtyři samostatná témata:
1. Propagace studia na MU v zahraničí
2. Propagace výsledků vědy v univerzitním muzeu
3. Komunikace s absolventy s cílem individuálního dárcovství (fundraising)
4. Prezentace MU formou zpravodajského portálu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info