Informace o projektu

Vzdělávací cyklus kurzů buněčné a molekulární biologie pro učitele přírodopisu a učitele biologie a chemie SŠ v brněnském regionu

Kód projektu
ROZV/131/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2002: 126/2002
Kurzy poskytnou učitelům ZŠ, učitelům SŠ gymnazijního typu středních škol konkrétní představy o získávání nejmodernějších poznatků při výzkumu buňky - poznatků teoretických, ale i těch, které mají přímý dopad do praxe: - genetika (př. odkrývání dědičných vad a nemocí před narozením dítěte; přehled současných možností léčby na úrovni genu); farmakologie (př. získávání lidského inzulínu z bakterií, do jejichž genetické informace byl inzerován gen pro lidský inzulín); lékařství (př. virus HIV - problematika jeho léčby); drogová závislost (př. metody, jak "odkrýt" jedince, který je z hlediska své dědičné zátěže rizikový pro vznik závislosti), a nesčetná řada dalších příkladů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info