Informace o projektu
Renovace a následná analýza historických nahrávek PSMU

Kód projektu
FRVS/719/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Jeden z nejprestižnějších českých mužských pěveckých sborů Pevěcké sdružení moravských učitelů (PSMU) oslaví 30. července 2003 sté výročí svého založení. V jeho čele působili především v 1. polovině minulého století dvě výrazné dirigentské osobnosti - Ferdinand Vach a František Šoupal. Pro potřeby disertační práce, kterou píši, se mě podařilo získat od soukromého sběratele zcela unikátní nahrávky zmíněných dirigentů s PSMU. Jsou na starých gramofonových deskách (30. a 40. léta), jejichž technický stav je dosti špatný. Chtěla bych proto ve spolupráci se spoluřešitelem tyto unikátní a historicky cenné nahrávky renovovat a použít je jako přílohu ke své disertační práci. Zároveň by alespoň jejich část, na které jsou původní autentické nahrávky Janáčkových mužských sborů, byla vydána jako CD za podpory Nadace Leoše Janáčka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info