Informace o projektu

Funkční charakterizace unikátních zásobních ribonukleoproteinových částic v pylu

Kód projektu
GAP501/11/1462
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Klíčová slova
translační regulace;samčí gametofyt;tabák;proteomika;skladovaná mRNA;RNA-vazebné bílkoviny
Spolupracující organizace
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Logo poskytovatele

Samčí gametofyt, vysoce organizovaný haploidní květní orgán, nabízí jedinečnou příležitost sledovat vývoj a diferenciaci jediné haploidní buňky, dále mezibuněčné interakce, buněčnou polaritu a vrcholový růst pylové láčky. Posttranskripční regulace genové exprese hraje zásadní roli během dozrávání pylu tabáku a při růstu pylové láčky. Řada skladovaných pylových mRNA je asociována s pylově specifickými ribonukleoproteinovými částicemi nově popsanými jako EPP komplexy. Podobně jako v rostoucích axonech savčích neuronů, EPP částice představují složitý aparát určený k uložení a transportu mRNA a k subcelulární lokalizaci syntézy bílkovin, translace. Cílem předkládaného projektu je podrobná funkční, transkriptomická a proteomická charakterizace pylových skladovaných RNP částic. Zejména se budeme snažit integrovat naše znalosti o translační regulaci v pylu a identifikovat a objasnit mód aktivity specifických bílkovin a/nebo malých RNA podílejících se na sekvestraci a následné aktivaci translace skladovaných mRNA.

Publikace

2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info