Informace o projektu

Historie brněnské astronomie

Kód projektu
MMB/400469/2010/2
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Brno
Fakulta / Pracoviště MU
Mendelovo muzeum

V letošním roce vyšla kniha ředitele brněnské hvězdárny J. Duška s názvem Půl tisíciletí brněnské astronomie Půl století brněnské hvězdárny. Cílem knihy je přiblížení dlouhé historie brněnských astronomů a zájemců o tento obor. Pro rok 2011 si Mendelovo muzeum ve spolupráci s brněnskou Hvězdárnou předsevzalo prezentovat informace o brněnských astronomech společně v souvislosti s G. Mendelem i roli Masarykovy univerzity pro rozvoj tohoto oboru v našich zemích. Výstava bude vycházet z již zmíněné publikace a bude doplněna zajímavými exponáty ze sbírek brněnského opatství, MU, ale i jiných institucí.
Cílem výstavy je pak prezentace historie astronomie v městě Brno a její role pro rozvoj přírodovědných oborů. Přínos bude ve větší propagaci oboru a brněnské hvězdárny před jejím znovuotevřením.