Informace o projektu

Meziregionální partnerství pro konkurenceschopnost v IT (MEPKIT)

Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/17.0120
Období řešení
5/2011 - 5/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
JIC, zájmové sdružení právnických osob
Odpovědná osoba Mgr. Michal Hrabí
Microsoft s.r.o.
Odpovědná osoba Ing. Filip Řehořík MBA
Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.
Odpovědná osoba Ing Martin Dittrich
Univerzita Hradec Králové
Odpovědná osoba Petra Marešová
Logo poskytovatele

Hlavní cílem projektu je podpořit přechod studentů do praxe. Tento cíl lze rozdělit do několika dílčích cílů:
1. V této oblasti nastavit spolupráci subjektů "univerzita", "inkubátor" a "průmysl".
2. Inkubátory TCHK a JIC jež jsou součástí mezinárodní sítě Microsoft Innovation Centre Network ve spolupráci s univerzitami UHK a MU budou podporovat tvorbu studentských týmů a realizaci projektů pod vedením zkušených odborníků z praxe.
3. Podpořit vzdělání sérií školení na podporu softskills a řízení projektů a podniků.
4. Překlopit studentské týmy do fungujících firem. K tomuto cíli povede především realizace pravidelných projektových workshopů za účasti mentorů z řad akademiků.
5. Realizovat stáže ve firmách a inkubátorech v zahraničí.
6. Umožnit studentům získat kontatky pro jejich další profesionální rozvoj formou pravidelných kulatých stolů a workshopů.
7. Poskytnout studentům mentoring zkušených profesionálů.
8. Realizace úvodních seminářů pro akademiky pro seznámení s projektem a následná publikace prezentací na internetu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info