Informace o projektu

Český hudební slovník osob a institucí. Díl II.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA408/04/2072
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Hudba, hudební, lexikografie, umění

Navrhovaný projekt představuje další etapu rámcového dlouhodobého projektu Českého hudebního slovníku osob a institucí. Navazuje tak na první fázi financovanou z grantu GA ČR (tříletý projekt GA 408/01/1460 v letošním roce končí), jehož řešitelem byl profesor Jiří Fukač. Po jeho smrti v listopadu loňského roku se stal řešitelem dr. Mikuláš Bek v úzké spolupráci s dr. Petrem Mackem. Jednotlivé části rámcového projektu (tj. vždy určité soubory hesel) jsou financovány i z dalších zdrojů, zejména Ministerstva kultury ČR a vlastních prostředků na výzkum Ústavu hudební vědy FF MU. Projekt je provozován na internetové adrese www.musicologica.cz. V několika fázích bude zpracováno a vydáno cca 16 000 hesel o všech důležitých subjektech reprezentujících hudební kulturu českých zemí v minulosti i současnosti. Vzhledem k současnému stavu poznání jde o rámcový dlouhodobý projekt v trvání minimálně 10-12 let. Předkládaný grantový projekt v trvání tří let proto představuje další fázi tohoto rámcového projektu, během které bude zaměřena pozornost na hesla z oblasti tzv. nonartificiální hudby v rozsahu 2400 stran A4 (jedna stránka je honorována částkou
300 Kč).Slovník bude i nadále publikován v on-line internetové podobě, což umožňuje jeho neustálou inovaci a rozšiřování datových souborů.

Publikace

Počet publikací: 4