Informace o projektu
Demokracie v české škole

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/04/0609
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
demokracie, základní škola, řízení, vztahy, ředitelé, učitelé, žáci, rodiče

Výzkumný projekt "Demokracie v české škole" se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry je možné dnešní českou základní školu (6-15) považovat za instituci demokratických poměrů. Demokratické prostředí školy chápou navrhovatelé jako klíčovou podmínku pro splnění základních cílů školní práce - přípravy mladých lidí pro hodnotný život v demokratické společnosti. O tématu uvažují ve třech dimenzích: a) vztahů, hodnot a přesvědčení, b) existujících formálních mechanismů a pravidel, c) reálného naplňování příležitostí, jež sledují v hlavních oblastech školního fungování: ve vyučování (pedagogické práci), v personálním řízení, v organizaci, v práci s materiálními zdroji, vnějších vztazích školy a v práci školy s vizí. To vše vztahují k hlavním skupinám aktérů školního života, tedy k žákům, učitelům, vedení škol, nepedagogickým pracovníkům škol, rodičům žáků. Přístup ke zkoumání školní reality opírají navrhovatelé o hlavní atributy demokratických modelů řízení školního života. Metodologický postup je dvojí. Jednak analýza a posléze syntéza dosavadních relevantních poznatků českého pedagogického výzkumu (řadu z nich provedli sami navrhovatelé v uplynulých deseti letech), a dále analýza situace na vybraných školách a řízená práce s řediteli těchto škol na změnách vnitřní situace směrem k demokratickým poměrům. Výsledky z obou linií postupu budou posléze srovnány a syntetizovány tak, aby hlavním výstupem prezentovaným na konferencích, odborném semináři a v monografické publikaci mohla být zpráva "o stavu demokracie" v českých školách na prahu 21. století.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info