Informace o projektu

Trojrozměrná analýza buněčných jader s využitím obrazové cytometrie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP204/03/D034
Období řešení
9/2003 - 8/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
obrazová cytometrie s vysokým rozlišením, FISH, 3D analýza obrazu

Zařízení nazývané obrazový cytometr s vysokým rozlišením umožňuje provádět detailní studie (při rozlišení srovnatelném s konfokální mikroskopií) na velkém množství buněčných jader obarvených metodou FISH (1000-10000 objektů). Cytometr nachází uplatnění jak v základním biologickém výzkumu struktury genetického materiálu uvnitř buněčného jádra, tak v klinických aplikacích. Jedná se o špičkový a světově jedinečný přístroj, který byl vyvinut v naší laboratoři. Jeho omezením však je, že nedokáže plně pracovat ve trojrozměrném prostoru. Podstatou navrhovaného projektu je rozšířit možnosti obrazového cytometru s vysokým rozlišením tak, aby na něm bylo možné provádět kompletní trojrozměrnou analýzu velkého počtu buněčných jader. Možnosti cytometru jsou dány analyzačním subsystémem, který bude rozšířen tak, aby vyhodnocovací počítač dokázal ve své operační paměti vytvořit trojrozměrný počítačový model buněčného jádra. Díky tomuto modelu bude možné rozšířit sadu měření, kterou cytometr poskytuje.

Výsledky

Lze očekávat, že řešení projektu přispěje k rozvoji světově jedinečného a vysoce ceněného přístroje na studium struktury genetické informace v jádře buňky, a to s ohledem na možnost provádět kompletní studie ve 3D prostoru. Průběžné výsledky budou prezentovány na mezinárodních konferencích. Celkové výsledky potom v kvalitním mezinárodním časopise.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info