Informace o projektu
Konference "Leoš Janáček a hudba XX. století"

Kód projektu
FRVS/431/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

V rámci řešeného projektu se ve spolupráci s katedrou hudební výchovy PdF MU v Brně uskuteční konference "Leoš Janáček a hudba XX. století", kterou zorganizuje a odborně zajistí řešitelka. Konference proběhne v prostorách PdF MU v Brně v květnu 2004 jako součást 150. výročí narození Leoše Janáčka. Na konferenci budou pozváni prof. Štědroň (katedra hudební vědy FF MU) a PhDr. Alena Němcová (Nadace Leoše Janáčka), kteří zde přednesou hlavní referáty. Sama řešitelka projektu se bude aktivně na konferenci podílet a přednese referát, který bude vycházet z její doktorské práce na téma Matematické metody v hudební analýze (operní tvorba Leoše Janáčka). Tomuto setkání bude předcházet soutěž vědeckých prací na toto téma pro posluchače doktorského a magisterského studia pedagogických fakult ČR. Účastníci soutěže se zúčastní výše zmíněné konference v Brně, kde přednesou zkrácené verze svých vědeckých prací a budou vyhlášeny vítězné práce. V předvečer konference se uskuteční slavnostní koncert učitelů a studentů katedry HV PdF MU v aule PdF MU, kde zazní díla skladatelů 20. století, především Leoše Janáčka. Na koncert i konferenci budou přizváni studenti katedry HV PdF MU a zájemci z řad odborné veřejnosti o tvorbu Leoše Janáčka a hudby 20. století.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info