Informace o projektu

Dotyky české literatury pro děti a mládež ve 20. století

Kód projektu
KONT/CZ-SK/2004/56
Období řešení
1/2004 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Meziliterárnost, český a slovenský literární kontext, zážitkovost v literatuře pro děti a mládež, generační estetika, estetika literárního textu.
Spolupracující organizace
Prešovská univerzita v Prešově
Pedagogická fakulta Uni Prešov

Výsledkem projektu vzájemné spolupráce budou učební texty, vědecké studie, odborné články, odborné recenze, sborníky. Bude realizován odborný seminář, mezinárodní literárněvědná konference, odborný seminář pro učitele českého jazyka a literatury, přednášky pro studenty české literatury v rámci celoživotního vzdělávání.