Informace o projektu

Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů (ERNIE)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0014
Období řešení
6/2013 - 5/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Moravská zemská knihovna Brno
Univerzita Karlova v Praze
VIP park.cz s.r.o.

Obor informačních studií a knihovnictví je velmi dynamicky se rozvíjejícím oborem. Aby však akademická pracoviště mohla vychovávat skutečně konkurenceschopné absolventy, je nutné propojit jejich vzdělávání se zkušenostmi z praxe (výzkumných organizací, státní správy, podniků). Toto propojení je však v současné době realizováno nedostatečně. Projekt umožňuje zvýšení spolupráce mezi akademickým pracovištěm - Kabinetem informačních studií a knihovnictví na FF MU - a dalšími univerzitami, výzkumnými organizacemi a podniky, ve kterých se uplatňují informační profesionálové, a to i v zahraničí. Součástí projektu jsou především praxe a stáže, pořádání seminářů a workshopů, společné projekty a další vzdělávání všech zúčastněných partnerů a cílové skupiny. Tyto aktivity jsou zaměřené na studenty, akademické pracovníky i další pracovníky ve výzkumu a vývoji. Jejich cílem je prohloubit započatou i nastartovat novou dlouhodobou spolupráci mezi žadatelem a partnery, ale i dalšími subjekty.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info