Informace o projektu

Informace o projektu
MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice (MEDTECH)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0016
Období řešení
6/2012 - 5/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
WWW stránky projektu
http://www.umel.feec.vutbr.cz/medtech/
Spolupracující organizace
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně
MESING, s.r.o.

Cílem projektu je vytvoření odborné sítě partnerských pracovišť v oblasti lékařských a biomedicínských oborů včetně pracovišť základního a aplikovaného výzkumu. Síť bude pomáhat při výuce lékařských a biomedicínských pracovníků v nejfrekventovanějších oborech medicíny a bude přispívat ke vzniku multioborových odborných týmů řešících výzkum a vývoj v biomedicíně, jemné mechanice a přístrojové technice pro potřeby specializované chirurgické praxe. Sestavení takto orientované sítě partnerských pracovišť je reakcí na současný trend výzkumu a technologií, který klade důraz na tzv. mezioborové odborné týmy, které jsou schopny integrovat znalosti a zkušenosti z mnoha oblastí. Na bázi sítě vznikne interaktivní výzkumná a technologická platforma mezioborově
proškolených odborných pracovníků, kteří budou připravovat a následně řešit výzkumné projekty zaměřené na témata vyplývající z poznatků moderní medicíny, biomedicíny, přístrojové techniky a jemné mechaniky.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info