Informace o projektu

Modifikace systému vzdělávání v oblasti fyzioterapie za účelem zvýšení konkurenceschopnosti

Navrhovaný projekt zajistí komplexní inovaci studijního nelékařského oboru Fyzioterapie na LF MU, jejímž cílem je především posílit kvalitu výuky bakalářského a navazujícího magisterského studia, a to prostřednictvím tvorby elektronických výukových opor, modernizací didaktických metod ve výuce odborných předmětů, zvýšením jazykových kompetencí pracovníků, kteří budou výuku bakalářského a navazujícího magisterského studia LF MU realizovat ( jak akademických, tak ostatních). Vzhledem k tomu, že inovace ve své komplexnosti bude zahrnovat jak teoretickou tak praktickou přípravu absolventů, je cílem projektu i prohloubení komunikace s neuniverzitními zdravotnickými zařízeními v městě Brně, kteří jsou budoucí zaměstnavatelé našich posluchačů a významné posílení a podpora praktických dovedností cílové skupiny studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info