Informace o projektu

Molekulární a buněčná biologie v biomedicíně

Kód projektu
MUNI/A/0822/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Obecným cílem tohoto projektu je získávat nové vědecké informace z biomedicinských výzkumných témat, která mají potenciál objasňovat podstatu lidských onemocnění. Půjde přitom o aplikaci metod molekulárně-biologických, molekulárně-genetických a metod buněčné biologie. Na výzkumu se budou podílet samostatné vědecké týmy Biologického ústavu LF MU disponujícími odlišnými výzkumnými tématy a nástroji, které budou mít vědeckou kvalitu minimálně evropské úrovně a současně potenciál pro navazující translační lékařský výzkum, tak jak je provozován v rámci LF MU.


Dalším důležitým aspektem tohoto projektu bude vědecká výchova magisterských a doktorských studentů pro práci v klíčových výzkumných oblastech a s důrazem na ovládnutí moderních výzkumných a diagnostických technik. Akcentována bude technicky náročná výchova přímo ve výzkumných laboratořích spojená se zvládnutím a rozvojem moderních výzkumných postupů a vzájemným předáváním laboratorních zkušeností, dovedností a znalostí. Studenti budou také vedeni k prípravě a plánování experimentální práce a analýzy a interpretace vědeckých výsledků. Budou také vedeni ke zlepšení ve schopnostech prezentovat své výsledky odborné i laické veřejnosti.


Vlastní výzkum bude rozvíjen ve specifických oblastech i/ biologie a terapeutického použití lidských pluripotentních kmenových buněk, ii/ studia organizace genomů pro člověka patogenních mikroorganismů, iii/ studia biologických aktivit klíčových regulátorů nádorové transformace a iv/ studia molekulárních mechanizmů zahrnutých v poškození a opravě DNA a s tím související genomické nestabilitě.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info