Informace o projektu

Vliv paroxetinu na metamfetaminovou závislost v animálním modelu komorbidity deprese a závislosti (Vliv paroxetinu na metamfetaminovou závislost)

Kód projektu
MUNI/A/0763/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je uplatnění nového farmakologického přístupu pro predikci terapeutické účinnosti látek u závislosti na metamfetaminu (pervitinu) a k podpoře udržení abstinence závislých jedinců s komorbiditou depresivního onemocnění v animálním modelu.
Výsledky experimentu mohou přispět k rozšíření indikace zkoumaného léčiva (paroxetin, antidepresivum typu SSRI) v klinické praxi. Metodou k ověření účinků antidepresiva v uvedeném pokusu bude experimentální model intravenózní autoaplikace metamfetaminu u potkana, jehož výsledky jsou do značné míry použitelné translačně v analogii u člověka. Deprese bude modelována validovanou metodou bilaterální olfaktorické bulbektomie. Díky kombinaci uvedených modelů bude možné popsat adiktivní chování potkana za podmínek uměle navozené deprese.
Ovlivnění příjmu metamfetaminu bude studováno po chronickém podání paroxetinu zahájeného při přerušení přístupu ke droze (záměna za vehikulum) a pokračujícího i při následném opětovném zavedení metamfetaminu. Dále bude pomocí behaviorálních testů hodnocen vliv tohoto léčiva na přirozené chování laboratorního potkana za účelem oddělení případného vlivu na autoaplikaci metamfetaminu od jiných účinků léčiva na chování zvířete (např. sedace).

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info