Informace o projektu

Vliv elektrostimulace na fokální neuropatii nervus ulnaris v oblasti lokte - elektromyograficky kontrolovaná studie (ULNARIS2012)

Kód projektu
MUNI/A/0862/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Fokální neuropatie v oblasti lokte, patří mezi časté mononeuropatie v populaci. Projevuje se především paresteziemi, hypestézií ruky, parézou a atrofií svalů na ruce a svalů předloktí. Vznik této neuropatie nejčastěji navazuje na chronický útlak v oblasti lokte, opakovaná poranění, na vrozeně mělký sulcus nervus ulnaris, na přetěžování svalově kosterního aparátu. Postupná progrese klinických příznaků má významný dopad na socioekonomické potřeby a kvalitu života pacientů. Invazivní terapie je přínosná pouze u části pacientů a konzervativní postup není jednoznačně standardizován. Hlavním cílem studie je objektivizovat terapeutický efekt elektrostimulace u léze nervus ulnaris v oblasti lokte pomocí klinické elektromyografie, dotazníkových, motorických testů a neurologického vyšetření. Vedlejším cílem je najít nejsenzitivnější a nejméně časově náročný postup vyšetření léze nervus ulnaris. Na základě výsledků bude vypracováno doporučení pro diagnostiku, sledování a fyzioterapii neuropatie nervus ulnaris.