Informace o projektu

Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu

Kód projektu
GBP103/12/G084 (kod CEP: GBP103/12/G084)
Období řešení
1/2012 - 12/2018
Investor/Program
Grantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
Fakulta/Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracujici organizace
České vysoké učení technické v Praze
Odpovědná osoba prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Odpovědná osoba RNDr. Pavel Pecina Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Odpovědná osoba prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

The project aims at exploiting large collections of unlabeled multi-modal data, mainly video footage, to further state-of-the-art in video, audio and natural language understanding, interpretation, annotation and retrieval by combining unsupervised and semi-supervised learning. It will address problems that are very difficult (some probably impossible) to solve in a single modality by adopting an interdisciplinary approach. Progress in individual research areas - vision, natural language processing and speech will be achieved by co-training and by exploiting results of other modalities as cross-training data. For efficient processing of large data collections appearing in all modalities, the project will also concern generic problems of organization, indexing, and searching based on similarity that is fundamental for building real-life applications.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info