Informace o projektu

Sonochemická syntéza oxidových a fosfátových materiálů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/04/0296
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
ultrazvuk; sonochemie; oxidy; fosfáty; materiály; nehydrolytické methody

V předloženém projektu se zaměříme na tři oblasti syntézy materiálů pomocí ultrazvuku. V první části budeme studovat sonochemickou syntézu binárních a ternárních oxidů v bezvodých rozpouštědlech vycházejíce z homo a heterometalických sloučenin alkoxidů, octanů a diketonátů. Připravíme také složitější prekurzorní sloučeniny, jako např. polyedrické silanoláty kovů, jejichž struktura je podobná stavebním jednotkám pevných látek, a budeme studovat jejich sonochemickou přeměnu na pevné produkty. Příprava fosforečnanů kovů pomocí ultrazvukové aktivace nehydrolytických reakcí esterů fosforečné kyseliny s amidy, alkyly a halogenidy kovů bude druhou oblastí našeho zájmu. Vedle zmíněných sloučenin zde jako prekurzory budou také sloužit i cyklické a polyedrické molekuly fosfonátů kovů. Ve třetí části projektu se pokusíme řídit sonochemickou reakci pomocí změny reakčních podmínek a volbou vhodného reakčního partnera docílit přípravy různých materiálů z jedné výchozí látky. Jako modelovou sloučeninu jsme zvolili hexafluoroacetylacetonát měďnatý a naším cílem je připravit kovovou měď, CuO, CuS a Cu3N. Ve všech navržených oblastech budeme studovat nejen složení a morfologii vzniklých pevných produktů, ale také vedlejší produkty sonochemických reakcí obsažené v reakčním roztoku. Ze získaných informací se pokusíme odvodit mechanismy přeměny použitých prekurzorů na dané pevné materiály.

Publikace

Počet publikací: 39


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info