Informace o projektu

Workshop o francouzské a frankofonní literatuře pro děti a mládež vedený Michelem Defournym

Kód projektu
FRVS/1389/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
literatura pro děti a mládež, historie literatury pro děti a mládež, literární věda, francouzská a frankofonní litratura

Tento projekt si klade za úkol uspořádat čtyřdenní workshop zabývající se problematikou francouzské a frankofonní literatury pro děti a mládež. Tento
workshop bude veden emeritním profesorem Univerzity Liege v Belgii. Jeho obsah bude věnován jak historii tohoto literárního žánru, tak
možnostmi jeho využití v pedagogické praxi.
Uspořádání workshopu pod vedením pana Michela Defournyho předního evropského odborníka na francouzsky psanou literaturu pro děti a mládež skýtá možnost více rozšířit povědomí o dětské literatuře, žánru často opomíjeném literárněvědnými studiemi a zatraktivnit toto téma
nejen mezi studenty univerzity, ale i mezi učiteli v praxi. Workshop bude rozdělen do čtyř čtyřhodinových bloků, z nichž každý bude věnován určité
tématice.Všechna témata budou zpracována v perspektivě výuky francouzštiny jako cizího jazyka. Proto budou přednášky Michela Defournyho a dalších
odborníků a studentů doplněny o konkrétní ukázky, jaké možnosti skýtá práce s cizojazyčnou dětskou literaturou ve výuce.

Výsledky

Cílem projektu bylo uspořádání workshopu tématicky zaměřeného na oblast francouzské a frankofonní literatury pro děti a mládež. Projekt si kladl za úkol ještě více zkvalitnit výuku v oblasti dětské literatury a didaktiky literatury a to díky spolupráci s jedním z nejlepších odborníků na tuto tématiku v oblasti francouzské a frankofonní literatury, emeritním profesorem Univerzity v Liege v Belgii Michelem Defournym. Účastníci workshopu, studenti a učitelé z praxe se v jednotlivých blocích seznámili například s problematikou současné belgické knižní tvorby pro děti, vztahem uměleckých avantgard přelomu 20. století k literatuře pro děti či konkrétním využitím některých titulů ve výuce francouzského jazyka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info