Informace o projektu
Modulační úloha sigma signalizace na elektromechanické vztahy izolovaného kardiomyocytu a srdce

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA305/04/1385
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
sigma receptor, membránové proudy, kontraktilita srdeční
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Předkládaný projekt se zabývá úlohou sigma receptorů v savším myokardu. Plánované experimenty mají odpovědět na základní otázky týkající se vlivu sigma receptorů na elektromechanické spojení v srdci potkana, morčete a králíka. Jelikož účinky sigma signalizace byly doposud studovány především na preparáty srdečních buňkách potkana, je nutné rozšířit experimenty i na izolované srdece a multicelulární preparáty srdeční, a také na další živočišné druhy. Projekt je zaměřen na detailní analýzu důsledků sigma signalizace na elektrické a mechanické vlastnosti srdečního svalu, s ohledem na mezidruhové rozdíly a rozdíly ve studované úrovni (izolované buňky, multicelulární preparáty, izolované srdce). Ke studium elektrických změn budou použity následující metodiky: patch-clamp, voltage-clamp, registrace monofázických akčních napětí pomocí napěťově citlivých barviv. Mechanické vlastnosti srdečního svalu budou studovány analýzou křivek levokomorového tlaku a mechanogramů multicelulárních preparátů. Předpokládané cytotoxické účinky sigma ligandů budou zkoumány elektronovou mikroskopií v morfologické části projektu. Očekávaným přínosem projektu je získání elektrofyziologických korelátů k dříve popsaným inotropním účinkům sigma signalizace v srdečním svalu a zmapování mezidruhových rozdílů.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info