Informace o projektu
Antropologie kosterních pozůstatků lidu kultury se zvoncovými poháry z Moravy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/04/0962
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
antropologie, kosterní pozůstatky, Hoštice 1 za Hanou, kultura zvoncových pohárů

V létě roku 2002 bylo objeveno na lokalitě Hoštice za Hanou jedno z nejrozsáhlejších pohřebišť lidu kultury zvoncových pohárů v České republice a snad i ve střední Evropě. Pohřebiště čítá 154 hrobů z nichž převážná většina (asi 138) je kostrových. Výsledky kompletního antropologického zpracování výše zmíněného pohřebiště z Hoštic spolu s antropologickým rozborem menších celků uložených v depozitářích Moravského zemského muzea v Brně (cca 100 drobných lokalit)mohou výrazně napomoci k doplnění našich dosavadních vědomostí o fyzickém charakteru lidu kultury zvoncových pohárů. Antropologické poznatky o těchto lidech jsou dosti kusé, i když po archeologické stránce je kultura zvonových pohárů na našem území dobře prozkoumaná. Dosud byla objevena malá pohřebiště nebo jen části pohřebišť se silně poškozenými kostrami, které měly jen malou výpovědní hodnotu. Cílem projektu je komplexně antropologicky zpracovat výše uvedená pohřebiště a získat tak co nejvíce informací z výše zmíněných souborů, které by umožnily tuto populaci z našeho území porovnat s jejich současníky a nositeli společné kultury v zahraničí a dále pak s jejich předchůdci a následovníky na našem území

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info