Informace o projektu

Bakteriální oxidace anorganických sirných látek, ekologické aspekty

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA525/04/1309
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Bakterie oxidující síru; sulfidové odpady; okyselování životního prostředí

Návrh projektu sleduje různé aspekty biooxidace anorganických sirných látek za použití acidofilních bakterií ve vztahu k biochemickým a chemickým procesům probíhajícím v sulfidových odpadech a dalších nalezištích. Okyselování prostředí a migrace kovů představují důsledek těchto procesů. Projekt je provázen interdisciplinárním přístupem a účastí studentů při řešení. Biooxidace sirných látek bude studována na úrovni buněk i vybraných enzymů sirného metabolismu. Předmětem studií bude mechanismus biooxidace pyritu s cílem řešit problém možných sirných meziproduktů, které se mohou tvořit v roztoku při nepřímém oxidačním mechanismu. Dále bude studována inhibice biooxidace síry ionty arsenu pro jejich výskyt v prostředí sulfidových minerálů (arsenopyrit) za účelem poznání inhibičního mechanismu a environmentálních důsledků. Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans byly v minulosti izolovány ze zlatohorských sulfidových odpadů jako dominující mikroorganismy účastnící se okyselování prostředí. Po rekultivaci bývalého odkaliště budou jeho vnitřní vrstvy testovány za účelem posouzení přítomnosti aktivních bakterií, které by nadále mohly mít účast v okyselování vod. Tato skutečnost by napomohla k hodnocení funkce rekultivačního procesu.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info