Informace o publikaci

A proteomic analysis of protein variations during differentiation of v-myb-transformed monoblasts

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Analýza změn proteomu v průběhu diferenciace monoblastů transformovaných onkogenem v-myb
Autoři

ONDROUŠKOVÁ Eva POVOLNÁ Karolína VÁŇA Petr BENEŠ Petr KONEČNÁ Hana ZDRÁHAL Zbyněk ŠMARDA Jan

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Leukemia Research
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova v-myb; monoblast; macrophage; differentiation; proteome; two-dimensional gel electrophoresis; trichostatin A; TPA; mass spectrometry
Popis Onjogen v-mzb viru pta49 mzeloblastózy transformuje myelomonocytické buňky in vitro a indukuje akutní monoblastickou leukémii in vivo. Transformující účinek proteinu v-Myb může být potlačen forbolovým esterem (TPA) nebo inhibitorem histonových deacetyláz trichostatin A (TSA), které se testují pro případné klinické využití. V této studii jsme identifikovali proteiny s odlišnou mírou exprese v diferencujících se buňkách BM2 s využitím analýzy proteomu. Srovnali jsme změny proteomu těchto buněk vystavených TPA a TSA, abychom mohli získat informace o mechanismu účinku těchto látek. Zjistili jsme, že působením obou látek dochází ke změnám exprese několika proteinů zapojených do přestaveb cytoskeletu, reakcí na teplotní šok, proteosyntézy a buněčných signalizací. V této práci prezentujeme provní srovnávací analýzu proteomu monoblastů BM2 zaměřenou na identifikaci proteinů zapojených do řízení jejich terminální diferenciace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info