Informace o projektu

Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek (VVMPS)

Kód projektu
MUNI/A/0924/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Mezinárodní právo soukromé prožívá v posledních letech velmi významné změny. Ty jsou dány vnějšími vlivy, které mají dopad na vnitřní vývoj doktrín. Pokud jde o vnější vlivy lze zdůraznit zejména tři z nich, které je možné označit zkratkou EGE – europeizace, globalizace a elektronizace. Tyto jevy se projevují v řadě momentů – od kolize zdrojů právní úpravy v důsledku výrazného právního pluralismu, přes uchopení vazeb jednotného hmotného a jednotného či národního kolizního práva až po segmenty narušující tradiční hranice právních řádů. Vnitřní vlivy lze opět zjednodušeně uvést jako „boj mezi řádem a pragmatismem v řešení“, „uchopení nových témat“ daných vzrůstajícím významem určitých problematik a jejich průnikem s mezinárodním právem soukromým (zejména právo duševního vlastnictví, ale také problematika související s ochranou soukromí a pomluvou, či otázka uchopení pozice strany, která je v hmotném právu považována za stranu slabší), opět řešení právního pluralismu naprosto zahlcujícího tuto oblast. Nesporně vážnou otázkou je dnes i vůbec uchopení základního konstrukčního prvku mezinárodního práva soukromého, tj. mezinárodního prvku.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info