Informace o projektu

Doktorské studium v oborech románské jazyky a románské literatury (Romanistika DS)

Kód projektu
MUNI/A/0761/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem specifického výzkumu je podpora doktorského studia ve dvou filologických oborech – románské jazyky a románské literatury.
Doktorské studium je spojeno s výzkumnými orientacemi pracoviště, a to jak v oblasti lingvistiky (sociolingvistika, sémantika, syntax, stylistika), tak literatury a literární vědy (severoamerický a jihoamerický americký, evropské románské literatury; naratologie, literární morfologie a vztah literatury k jiným uměním). Cílem projektu je podpora výzkumu, zejména podpora činnosti doktorandů. Způsob dosažení: usnadnění přístupu ke zdrojům informací, pramenům a odborné literatuře; nákup odborné literatury; zkvalitnění doktorských seminářů na meziuniverzitní a mezinárodní úrovni; podpora činnosti pedagogů zapojených do doktorského studia; materiální vybavení nutné k výzkumu a zkvalitnění studia; financování výstupů a publikací, podpora konferencí.
Projekt je jednoletý a zároveň průběžný, neboť doktorské studium je záležitost dlouhodobá.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info