Informace o projektu

Biologická dostupnost a mechanismus antioxidačního účinku fenolických kyselin a lignanů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP303/00/D062
Období řešení
1/2000 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Současné epidemiologické údaje podporují protektivní účinek příjmu zeleniny a ovoce proti rakovině a kardiovaskulárním chorobám. Protektivní účinek je také připisován antioxidačním polyfenolickým sloučeninám, jako jsou flavonoidy, které se nacházejí v ro stlinách ve vysokém množství. Polyfenoly vykazují silnou antioxidační aktivitu in vitro, ale málo je známo o jejich biologické dostupnosti. Prvním cílem projektu je stanovit biologickou dostupnost a mechanismus antioxidačního účinku dicoffeoylchinových k yselin a flavonoidů přítomných v artyčokovém extraktu. Zájem o dicoffeoylchinové kyseliny prudce vzrůstá v posledních letech kvůli jejich anti-HIV aktivitě a schopnosti inhibovat HIV-integrasu. Antioxidační aktivita dicoffeoylchinových kyselin může být z prostředkována silným antiradikálovým účinkem nebo tvorbou chelátů s železitými ionty, které tak nemohou produkovat reaktivní formy kyslíku. Druhým cílem předkládaného projektu je zjistit mechanismus antioxidačního účinku dibenzocyklooktadienových lignan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info