Informace o projektu

Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén

Kód projektu
DF12P01OVV047
Období řešení
3/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Moravská zemská knihovna Brno
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projekt zamýšlí představit benediktinský klášter v Rajhradě u Brna jako významnou moravskou kulturní a vědeckou instituci, kterou v uplynulých staletích byl. Stranou zájmu však nezůstanou ani osudy kláštera po roce 1950. Laická i odborná veřejnost bude s dějinami Rajhradu, jeho rozsáhlými sbírkami i uměleckým a vědeckým působením seznámena prostřednictvím tří tématických výstav či webové prezentace, jejímž prostřednictvím se zájemcům otevře možnost projít klášterním komplexem, navštívit dosud nepřístupné a neopravené části areálu, nebo si prohlédnout unikátní sál historické knihovny a virtuálně si zalistovat jejími svazky. Stejně tak budou formou on-line prezentace zpřístupněny i dochované části původně velmi rozsáhlých sbírek klášterního muzea. Pro zájemce různé odbornosti budou připraveny též výstavní katalogy, tématické odborné publikace i pracovní sešity pro ty školou povinné. Tato prezentace, která navazuje na snahy o opravu a zpřístupnění klášterního areálu, uskutečňované Benediktinským opatstvím Rajhrad, Jihomoravským krajem a od roku 2005 v klášteře sídlícím Památníku písemnictví na Moravě (pobočka Muzea Brněnska), vychází z odborného výzkumu v oblasti historie, dějin umění, pomocných věd historických a knihovnictví. Po odborné stránce budou dalšími výstupy projektu metodiky v oblasti věcného zpracování grafiky a starých tisků či ochrany historického knihovního fondu.

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info