Informace o projektu

Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro regionální a lokální ekonomiku (EPCR)

Kód projektu
MUNI/A/0770/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Hlavním smyslem projektu je nastartovat dlouhodobý a komplexní výzkum ekonomických aspektů cestovního ruchu se zaměřením na lokální a regionální ekonomiku. Projekt vytváří předpoklady pro rozvoj mezioborového vědeckého týmu, postaveného především na výzkumných aktivitách studentů doktorského programu. Vlastní projekt se soustřeďuje na nalezení vhodných teoretických a metodických přístupů hodnocení ekonomických přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni, které mohou být dále uplatněny ve větších výzkumných projektech. Za nosné výstupy projektu jsou považovány články v odborných časopisech a konferenční příspěvky mezinárodního významu.

Publikace

Počet publikací: 1