Informace o projektu

Ověření účinku specifických ortopedických vložek na plantární tlak a prokrvení nohy (PP)

Kód projektu
MUNI/A/1013/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřený na praktické ověření výrobcem deklarovaných pozitivních účinků specifických ortopedických vložek na stav nohy prostřednictvím plantografických a termografických metod. Dále na následnou spolupráci s výrobcem při dalším vývoji ortopedických vložek na základě podnětů vzešlých z vyhodnocení výsledků výzkumu a nové testování těchto vložek.
Obsahem naší práce bude provedení měření, porovnání s výsledky podobných studií u jiných ortopedických systémů, komentář našich výsledků vzhledem k údajům výrobce a případná úprava a doporučení výrobci s ohledem na námi zjištěný efekt vložek.