Informace o projektu

Politická teorie sociálních hnutí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/05/P051
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
sociální hnutí;politický proces;teorie sociálních hnutí;politická teorie;teorie demokracie;Česká republika

Podstatou tohoto projektu je vnést do české politologie problematiku sociálních hnutí jako politických aktérů. Sociální hnutí hrají v rámci politického procesu demokratických zemí významnou roli. V české politologii je však jejich studium zatím velmi málo rozvinuté. Cílem tohoto projektu je proto odpovědět na identifikované nedostatky v této oblasti výzkumu a poskytnout české politologii publikaci, která (1) bude reflektovat současné trendy ve světovém výzkumu sociálních hnutí, (2) díky tomu přinese do studia tohoto fenoménu explicitně politickou dimenzi, a (3) otevře tak v české politologii a politické teorii problematiku výzkumu sociálních hnutí. Teoretická reflexe bude v rámci tohoto projektu organicky spojena se studiem empirických příkladů konkrétních sociálních hnutí, která se rozvinula jak v zahraničí, tak především po roce 1989 v České republice. Projekt přinese jak teoretické koncepty pro studium různých hnutí, tak také konkrétní poznatky o fungování a politických strategiích hnutí v kontextu České republiky.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info