Informace o projektu

Sociální, kulturní a ekonomické determinanty manželské volby: vzorce, trendy a příčiny homogamně uzavíraných sňatků v České republice

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP403/05/P048
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
homogamie, heterogamie, sňatečnost, vzdělání, zaměstnání, sociální struktura, socioekonomická nerovnost

Cílem projektu je analyzovat vzdělanostní, zaměstnaneckou, příjmovou, prostorovou a věkovou homogamii v české společnosti a ukázat její vzorec, vývoj, proměnu a důvody ve druhé polovině 20. století, zvláště pak po roce 1989. Protože analýza homogamie odkazuje k otevřenosti a uzavřenosti sociální struktury (nízká homogamie znamená otevřenou sociální strukturu, vysoká homogamie indikuje uzavřenou sociální strukturu), je záměrem projektu rovněž odpovědět na otázku, co se děje se sociální strukturou české společnosti, zdali dochází ve druhé polovině 20. století a zvláště pak v devadesátých letech 20. století k jejímu uzavírání nebo otevírání. Projekt je složen z kvantitativní analýzy dat o uzavřených sňatcích v české společnosti a z kvalitativního dotazování a analýzy homogamních manželských párů. Kvantitativní data pro zmapování vzorců, trendů a vývoje homogamie budou pocházet z Českého statistického úřadu (Pohyby obyvatelstva a Sčítání lidu) a z výběrových šetření realizovaných v České republice po roce 1989, kvalitativní data pro podchycení důvodů homogamně uzavíraných sňatků budou pocházet od vybrané skupiny manželských párů. Výsledky projektu budou časopisecky a knižně publikovány (pracovní název monografie, jež projekt uzavře je Sňatková homogamie v České republice: vzorce, trendy a příčiny) a budou také využity v odborné diskusi o sňatkovém chování mladé generace v novodobé historii ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info