Informace o projektu

Rodina a práce – prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.04/3.4.04/76.00146
Období řešení
4/2012 - 3/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Mycroft Mind, a. s.
INTELEK spol. s r.o.
Vesněnka, o.p.s.

Podstatou projektu je vytváření příznivých podmínek pro rovné příležitosti žen a mužů a sladění rodinného a pracovního života na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.


Potřebnost realizace projektu vyplývá z:

  • neexistence institucionálních opatření pro podporu sladění práce a soukromí, která může být vyvolána nedostatečnou informovaností vedení ze strany zaměstnaných,
  • absence hlubší analýzy postojů a potřeb osob pracujících v oblasti vědy a výzkumu, resp. v univerzitním prostředí
  • nedostatečné kapacity mateřských škol i jeslí v Brně,
  • existence genderového stereotypu IT = muž
  • potřeby rodičů spočívající v brzkém návratu na trh práce.


Na výše uvedený stav reaguje tento projekt, jehož globální cílem je podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života v Jihomoravském kraji. Výstupy a aktivity projektu budou zaměřeny jak na zaměstnavatele a zaměstnance/zaměstnankyně Masarykovy univerzity na IT pracovištích (Fakulta informatiky) a partnerů, tak na širší veřejnost. Realizací projektu bude podpořeno zavádění politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky na Masarykově univerzitě, popř. u partnerských subjektů. Jedním z nástrojů dosažení stanoveného cíle je investice do tohoto projektu, v jehož rámci bude mj. realizován interní genderový audit s analýzou požadavků zaměstnanců/zaměstnankyň a doprovázený workshopy a semináři v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí pro vedoucí pracovníky/pracovnice. Pomocně bude vytvořen e-learningový informační portál tematicky zahrnující zjištěné skutečnosti a potřebné pomocné informace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí a bude zřízena a provozována školička pro děti zaměstnanců/zaměstnankyň.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info