Informace o projektu

Rodina a práce – prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT

Kód projektu
CZ.1.04/3.4.04/76.00146
Období řešení
4/2012 - 3/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
INTELEK spol. s r.o.
Odpovědná osoba Ing. Ivo Kraváček
Mycroft Mind, a.s.
Odpovědná osoba Ladislav Chodák
Vesněnka, o.p.s.
Odpovědná osoba Ing. Jana Benešová
Odpovědná osoba Ing. Jana Závodníková
Logo poskytovatele

Podstatou projektu je vytváření příznivých podmínek pro rovné příležitosti žen a mužů a sladění rodinného a pracovního života na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.


Potřebnost realizace projektu vyplývá z:

  • neexistence institucionálních opatření pro podporu sladění práce a soukromí, která může být vyvolána nedostatečnou informovaností vedení ze strany zaměstnaných,
  • absence hlubší analýzy postojů a potřeb osob pracujících v oblasti vědy a výzkumu, resp. v univerzitním prostředí
  • nedostatečné kapacity mateřských škol i jeslí v Brně,
  • existence genderového stereotypu IT = muž
  • potřeby rodičů spočívající v brzkém návratu na trh práce.


Na výše uvedený stav reaguje tento projekt, jehož globální cílem je podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života v Jihomoravském kraji. Výstupy a aktivity projektu budou zaměřeny jak na zaměstnavatele a zaměstnance/zaměstnankyně Masarykovy univerzity na IT pracovištích (Fakulta informatiky) a partnerů, tak na širší veřejnost. Realizací projektu bude podpořeno zavádění politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky na Masarykově univerzitě, popř. u partnerských subjektů. Jedním z nástrojů dosažení stanoveného cíle je investice do tohoto projektu, v jehož rámci bude mj. realizován interní genderový audit s analýzou požadavků zaměstnanců/zaměstnankyň a doprovázený workshopy a semináři v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí pro vedoucí pracovníky/pracovnice. Pomocně bude vytvořen e-learningový informační portál tematicky zahrnující zjištěné skutečnosti a potřebné pomocné informace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí a bude zřízena a provozována školička pro děti zaměstnanců/zaměstnankyň.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info