Informace o projektu
Kolektivní paměť města Brna. Její proměny a vývoj v průběhu 20. století

Kód projektu
KJB900580503
Období řešení
4/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Brno, kolektivní paměť, lokální identita, urbánní etnologie, každodennost, zlomové okamžiky, dějiny 20. století
Spolupracující organizace
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Velkoměsto a jeho obyvatelé, 20. století a kolektivní paměť tvoří hlavní osu předkládaného projektu. Řešitelský tým si v něm klade za cíl zachytit jak události "velké" historie, stopy, které zanechala v prostoru města a v lidské paměti, tak "malou" historii a každodennost, jevy, které formují lokální identitu. K problematice přistupuje tým díky svému složení interdisciplinárně. Realizace projektu předpokládá terénní výzkum (dotazníkové šetření, metoda oral history, interview) a archivní výzkum, které budou doplněny analýzou obrazového a zvukového materiálu. Užití různorodých metod zajistí potřebnou kontextualitu. Výstupem projektu budou studie a veřejná prezentace výsledků.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info