Informace o projektu
Česko-slovenská historická ročenka (koordinace a konfrontace výzkumu v ČR a SR, edice)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA409/05/2028
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
české dějiny, slovenské dějiny, česko-slovenské vztahy, spolupráce historiků
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Československé dokumentační středisko o.p.s

Česko-slovenská historická ročenka, koordinace a konfrontace výzkumu v ČR a SR, edice, 3 svazky vydané 2005-2007. Záměrem je dále provokovat ke spolupráci české a slovenské historiky, konfrontovat jejich závěry a názory v zájmu formování úplnějšího kritického obrazu společných dějin Čechů a Slováků. První část každého svazku zahrne dva monografické soubory studií českých a slovenských historiků ke konkrétním (tj. dvěma) tématům společných dějin. Připravovaná témata: Slovensko-české historické fórum, České země a Slovensko v německé válce. Kulturní mecenát od konce 18. do poč. 20. století: česko-slovenské paralely, Český a slovenský politický exil po r. 1948, Církev a stát v 19. a 20. století, Podnikatelský fenomén. Další část každého svazku podá recenze (zejm. v podobě komparativních a souborných recenzí) a zprávy o aktivitách historické obce druhé strany a o činnosti Česko-slovenské komise historiků.
Sídlo redakce: Filozofickká fakulta MU, Brno
Členové redakce: navrhovatel, spolunavrhovatelé, dr. Čelko (tajemník komise); Přizváni: dr. D.Kováč (generální sekretář Slovenské akad. věd),prof. R.Holec (FF UKo), dr. I.Kamenec (Hist.Ústav SAV) Rozsah jednoho svazku: min. 25 AA, tj. cca 340-370 tiskových stran, formát B 5.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info