Informace o projektu

Posílení protidrogové výchovy a její realizace v podmínkách PdF MU v Brně

Kód projektu
ROZV/203/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na posílení a aktualizaci vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů, a to jak v jejich přípravě pregraduální, tak i ve fázi potgraduální. Na tomto úkolu se budou podílet vyučující z kateder rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, biologie, psychologie PdF MU a Ústavu preventivního lékařství LF MU. Prostřednictvím internetových www stránek a informačního systému o návykových látkách, provozovaných v rámci PdF MU, mohou výsledky projektu ovlivnit i neučitelskou veřejnost - byly by určeny zejména dětem a rodičům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info