Informace o projektu

Sport ve vědě a věda ve sportu (svvavvs)

Kód projektu
MUNI/B/1024/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Studentská vědecká konference „Sport ve vědě a věda ve sportu“ je tematicky zaměřena na obor kiantropologie. Jedná se o pravidelnou konferenci, v jejíž organizování se pravidelně střídají tři pracoviště Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého a FSpS MU. V roce 2012 se pořádání zhostí Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity.
Plánovaným výstupem konference bude sborník abstraktů příspěvků a CD s fulltextem.

Publikace

Počet publikací: 3