Informace o projektu

Parametrické sledování kvality TME jako nástroj k omezení lokálních recidiv po operacích pro karcinom rekta.

Kód projektu
NT13726
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice v Motole

Spoluřešitel bude na svém pracovišti zodpovědný za vytvoření počítačového programu a registru společného pro zúčastněná pracoviště. Bude se podílet na bezchybném zadávání dat a bude připravovat audity nálezů. Vytvoří systém sdílení dat se zajištěním jejich nedotčenosti, je zodpovědný za opatření k ochraně dat. Bude se podílet na statistickém hodnocení, na návrzích ke zlepšení ve zdravotnické a metodické části, na auditu po prvém a dalších letech projektu a na jeho závěrečném hodnocení.

Publikace

2016

Kolorektální karcinom ve stáří

HOCH J. — BLAHA Milan MALÚŠKOVÁ Denisa

Parametrické sledování kvality totální mezorektální excize a chirurgické léčby karcinomu rekta - výsledky multicentrické studie

HOCH J. — FERKO A. — BLAHA Milan — RYŠKA A. — ČAPOV Ivan DUŠEK Ladislav — FEIT J. — GREGA M. — HERMANOVÁ Markéta — HOVORKOVÁ E. — CHMELOVÁ R. — KALA Z. — KLOS D. — KODET R. — LANGER D. — HADŽI-NIKOLOV D. — ÖRHALMI J. — PÁRAL J. — TICHÝ M. — TUČKOVÁ I. — VJACLOVSKÝ M. — VLČEK Petr

Technické zajištění sběru dat pro parametrické sledování totální mezorektální excize (TME) pro karcinom rekta

BLAHA Milan — HOCH J. — FERKO A. — RYŠKA A. — HOVORKOVÁ E.

2015

Transanální totální mezorektální excize pro karcinom distálního rekta - první výsledky

PROCHÁZKA Vladimír KALA Zdeněk — ŠKROVINA M. — GROLICH T. — KLOS K.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info