Informace o projektu
Realistická aplikace formálních metod v komponentových systémech

Kód projektu
1ET400300504
Období řešení
1/2005 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
formální verifikace, popisy chování, softwarové komponenty, komponentové systémy
Spolupracující organizace
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze

Projekt podporuje využití komponent jako sílící trend ve vývoji aplikací, a to kombinováním komponent s formálním popisem chování a návrhem nástrojů schopných provést automaticky kontrolu architektury aplikací složených z komponent s formálním popisem chování. Projekt si klade za cíl navrhnout a realizovat platformu pro podporu formální verifikace vlastností komponentových aplikací na úrovni funkčního prototypu a s použitím této platformy navrhnout metody pro verifikaci softwarových komponent a komponentových aplikací a ověřit uplatnění těchto metod. Vytvořená platforma bude otevřená vznikajícím metodám pro formální verifikaci a analýzu kódu a použita pro ověřování vhodnosti a použitelnosti těchto metod, zejména technice model a checking. Práce na metodách formální verifikace se budou soustředit na identifikaci postupů, které umožní výrazné zefektivnění stávajících nástrojů pro automatickou verifikaci, zejména v distribuovaném protředí.

Výsledky

Předpokládané výsledky projektu jsou směřovány do oboru softwarového inženýrství, zejména konstrukce komponentových aplikací. Perspektivní technologie komponent si již našla průmyslové uplatnění, navrhovaný projekt spojuje tuto technologii s technikou model checking (ověřování modelů) do otevřeného systému abstrahujícího od konkrétního komponentového modelu a konkrétního formalismu. Projekt poskytne platformu nutnou pro převod výsledků do praxe, dosud ztížený odbornou náročností použití formálních metod a nedůvěrou producentů software v komponenty jako takové a především ve formální metody. Nezanedbatelným přínosem projektu pro převod výsledků do praxe budou výsledky ověřování navržených formálních metod na vyvinuté platformě, stejně jako předávání získaných poznatků studentům.

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info