Informace o projektu

Rozvoj volitelných interdisciplinárních kurzů na MU v Brně

Kód projektu
ROZV/04/2002
Období řešení
4/2002 - 12/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
interdisciplinární a transdisciplinární vazby, nové kurzy, studijní materiály

Hlavním záměrem projektu byla příprava a realizace nových kurzů zařaditelných do studiních programů na všech fakultách MU. Nově zavedené kurzy podporují interdisciplinární a transdisciplinární vazby mezi fakultami a obory MU. Jedno- až dvousemestrální kurzy jsou určeny studentům v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. Posilují kompetence (nejen jazykové), které zvyšují konkurenceschopnost a adaptabilitu absolventů MU v prostřední evropského trhu práce.

Výsledky

Pilotní verze výukových materiálů, rozšíření knižních a časopiseckých fondů MU, výukový film, videozáznamy, autentické poslechové nahrávky a soubory testů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info