Informace o projektu

Interdisciplinární multimediální jazykové programy a kurzy pro studenty VŠ

Kód projektu
ROZV/178/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova
interdisciplinární jazykové programy, multimediální kurzy, autonomní učení, mezifakultní a meziuniverzitní spolupráce, studijní materiály

Projekt dále rozvíjí autonomní učení a tutorský způsob výuky a zaměřuje se na posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků. Zabývá se realizací nových postupů a metod v praktické výuce s využitím informačních technologií a tvorbou multimediálních vzdělávacích pomůcek (CD-ROM, materiály on-line). Jeho součástí je příprava a realizace specializovaných interdisciplinárních kurzů určených pro všechny typy a formy studia (včetně celožitovního vzdělávání). Projekt byl realizován ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.

Výsledky

Rozšíření nabídky výukových materiálů v jazykové studovně CJV MU, CD-ROM - angličtina pro EU, rozvoj lexika a gramatiky z oblasti práva, ekonomie a společenských věd, akademické dovednosti včetně prezentací v cizím jazyce.