Informace o projektu

Studentská odborná konference

Kód projektu
MUNI/41/05-A-B/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Hlavním cílem pořádané konference, jež je předmětem projektu, je podpora rozvíjení prezentačních technik u studentů před odbornou veřejností. Konference by měla dále přispět k zvyšování motivace k vědeckovýzkumné práci studentů. Měla by jim umožnit výměnu zkušeností a rozvíjet schopnost vést akademické diskuse v cizím jazyce a srovnávat výsledky své práce s kolegy. V neposlední řadě zdařilá konference může napomoci rozvíjet dobré kontakty s partnerskou FF MU a Rakouským institutem v Brně, jehož vedoucí na letošní konferenci vystoupí s úvodní přednáškou.