Informace o projektu
Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR

Kód projektu
TB010MZV044
Období řešení
5/2012 - 4/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Ústav mezinárodních vztahů

2) Cíle řešení projektu:

  • Analyzovat nové postavení Německa v EU a jeho roli v (další) evropské integraci a vnitropolitické podmínky tvorby německé politiky vůči EU.
  • Z perspektivy bodu 1) se zamyslet nad aktuálním stavem a dalším vývojem „německo-francouzského motoru“ evropské integrace.
  • Definovat pravděpodobné scénáře dalšího vývoje a na tomto základě identifikovat výhody a nevýhody konkrétních variant pro ČR.
  • Na základě výše uvedených rozborů narýsovat základní body dalšího postupu české diplomacie, zejména vůči Německu, a to především s ohledem na cíl zajistit co nejúčinnější prosazování dlouhodobých českých zahraničně-politických a ekonomických zájmů.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info