Informace o projektu

Výzkum problematiky životního stylu dětí na ZŠ a jeho ovlivnění učitelem

Kód projektu
MUNI/41/45-B-C/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Řešitelka zpracovává disertační práci Problematika životního stylu dětí 3. tisíciletí a jeho ovlivnění učitelem. Na dokončenou první fázi dotazníkového šetření (obecné zmapování životního stylu žáků) má navázat druhá fáze, jež je předmětem projektu, podrobné zmapování životního stylu a statistické zpracování dat. Výsledky budou prezentovány (kromě disertační práce) na celostátním semináři o výuce a výchově k podpoře zdraví pedagogických pracovníků, na Fóru výchovy ke zdraví IX. - Kalokagathie, Ostravských dnech dětí a dorostu, na pedagogické konferenci oborových didaktik.