Informace o projektu

Plazmochemická modifikace přírodních polymerů na bázi celulózy v povrchovém nebo koplanárním bariérovém výboji za atmosférického tlaku

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA202/05/0777
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
nejsou k dispozici

V současné době mají celulózní materiály široké uplatnění. Často je však nutné zvýšit či snížit hydrofilicitu nebo hydrofobicitu těchto materiálů. Z aplikačního hlediska je k tomuto účelu vhodné použít výbojů za atmosferického tlaku. Cílem tohotoprojektu je plazmová úprava celulózních materiálů v povrchovém a koplanárním bariérovém výboji za atmosférického tlaku. Chemické změny způsobené plazmovou úpravou materiálu budou studovány pomocí IČ spektroskopie, XPS a pomocí měření povrchové energiepovrchu. Vl astnosti plazmatu budou určovány pomocí optické emisní spektroskopie a elektrické vlastnosti plazmatu budou sledovány z měření průběhů napětí a proudu. Efekt stárnutí modifikovaných materiálů bude také studován. Mechanické vlastnostideponovaných polymern ích vrstev budou určovány pomocí indentačních metod, optické vlastnosti pomocí optických transmisních měření. Změny vzhledu povrchu budou studovány pomocí kolorimetrie a řádkovací elektronové mikroskopie.

Publikace

Počet publikací: 52


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info