Informace o projektu

Příprava uhlíkových mikro- a nanostruktur plazmovými technologiemi

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA202/05/0607
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
nanostruktury, uhlikove nanotrubky, plazmochemicka depozice z plynne) faze, PECVD

V projektu bude studován růst uhlíkových nanotrubek (CNT) a nanovláken (CNF) metodou plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD) a budou porovnány různé výboje (mikrovlnný, v.f. CCP a ICP, modifikovaný systém magnetronového naprašování). Cílem je také vyrobit CNT při nízké teplotě, v atmosférickém výboji a růst jednostěnných CNT. Dále bude prováděna syntéza uhlíkových nanostruktur (strukturovaných polymerů, CNT a fullerenů) v pulzním v.f. doutnavém výboji. Bude studován vliv trvání pulzu na depozice. Mikro- a nanokrystalický diamant bude deponován metodou PECVD a jeho vlastnosti budou kontrolovány změnou velikosti krystalitů a dopováním dalšími elementy, např. bórem. Nanokompozitní vrstvy obsahující CNT a CNF budou připravovány metodou PECVD. Vrstvy budou studovány z hlediska mech., optických a elektrických vlastností. Uhlíkové nanostruktury budou připravovány se zřetelem na funkční zařízení (emitory, standardy pro odhadnutí tuposti AFM hrotu) a pro modifikaci materiálových vlastností povrchu (optických, mechanických a elektromagnetických). Výboje použité pro zmíněné procesy budou studovány optickou emisní spektroskopií, hmotovou a iontovou spektroskopií a Langmuirovou sondou. Připravené materiály budou charakterizovány pomocí TEM a SEM, AFM, FTIR a Ramanovskou spektroskopií, RBS a ERDA, XPS, XRD. Bude vytvořena skupina spolupracujících českých laboratoří pro pokročilou charakterizaci materiálů.

Publikace

Počet publikací: 38


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info