Informace o projektu

Vliv farmakologického ovlivnění serotonergního systému na metamfetaminovou závislost v animálním modelu komorbidity deprese a závislosti (Serotonin, deprese a závislost)

Kód projektu
MUNI/11/InGA09/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je zhodnocení nového farmakologického přístupu pro léčbu zneužívání metamfetaminu a podporu udržení abstinence závislých jedinců s komorbiditou deprese. Na základě pilotního experimentu a dostupné literatury jsme formulovali hypotézu, že 5-HT1B receptory hrají významnou roli v regulaci dráhy odměny a jejich agonista může potlačit příjem metamfetaminu nebo napomoci udržení abstinence. Metodou k ověření účinků zkoumaného agonisty 5-HT1B receptorů (CGS12066B) na průběh adiktivního chování u potkana bude ověřený animální model komorbidity depresivního onemocnění (olfaktorická bulbektomie) a závislosti u potkana (intravenózní autoaplikace metamfetaminu. Tyto metody mají vysokou translační validitu a výsledky budou do značné míry použitelné v analogii u člověka.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info