Informace o projektu
Příprava a zahájení pramenného výzkumu k problematice dějin hudební kultury města Brna

Kód projektu
MUNI/A/0740/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Monografické zpracování dějin hudební kultury města Brna je jedním z hlavních plánovaných (střednědobých) vědeckých projektů Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
První fáze projektu spojená s vlastním zahájením bude věnována zejména utřídění a sběru relevantního pramenného materiálu včetně digitalizace základních zdrojů, tvorbě odborných pramenných databází, objeví se ale také první publikované vědecké výstupy v podobě různých sond do dílčích oblastí hudební kultury města Brna (zejména dle připravovaných doktorských a magisterských diplomových prací).
Součástí projektu bude také příprava a realizace první množiny hesel osobností spojených s brněnskou hudební kulturou pro Český hudební slovník osob a institucí.

Publikace

Počet publikací: 81


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info